rss 
修学园地
(08/22/2009 10:56:14) [查看全文]
广州陶轮学社老主持常宏老法师(尼)于2009年5月2日舍寿往生,火化后出现大量的五色舍利子,在现代佛教实属罕见。陶轮学社是女众庵堂,地处小巷,不出名,广州的佛教信徒很多人都不知道有这个庙。常宏法师修念佛法门,往生时天空出现西方三圣像放七彩光显圣,很多在场的人都看见。
(08/22/2009 10:12:47) [查看全文]
(03/03/2009 10:49:09) [查看全文]

人有二十难  证严法师著                                                                                              

 

 

佛言。人有二十难。贫穷布施难。豪贵学道难。弃命必死难。得睹佛经难。生值佛世难。忍色忍欲难。见好不求难。被辱不嗔难。有势不临难。触事无心难。广学博究难。除灭我慢难。不轻未学难。心行平等难。不说是非难。会善知识难。见性学道难。随化度人难。睹境不动难。善解方便难。--------《四十二章经》

(03/03/2009 10:40:25) [查看全文]
1/512345>>GO